Nasze działania

By | Aktualności

Nasze działania skupione są na: poszukiwaniu techniki masowego budownictwa zero energetycznego w oparciu o technologie zagraniczne (M-2) oraz polskie (Green Angel); transferze technologii przemysłowych do krajów byłego Związku Radzieckiego (cukrownie,…

Read More